1logopsyk



Velkommen til Psykologernes.net


     

Stedet hvor virksomheder kan hente hurtig hjælp.

Psykologernes.net er skabt af en stor gruppe af erfarne psykologer som geografisk dækker hele Danmark.

Psykologerne har alle lang erfaring med at hjælpe virksomheder og deres medarbejdere i akutte krisesituationer eller ved forebyggende foranstaltninger.

Netværket består af 160 psykologer - og det voksere stadig. Det er derfor nok det største netværk i Danmark, der består af autoriserede psykologer forpligtet over for Psykologloven og de Nordiske Etikregler for psykologer.

Vi lægger vægt på altid at stille de bedst kvalificerede psykologer til rådighed i forhold til de behov vore kunder har for hjælp. Derfor er det vigtigt for os hele tiden at udvikle og opretholde et højt fagligt niveau.

Ved at sætte vores kunders behov i centrum, vil vi vise vigtigheden af at rette psykologfaglige specialer, anvendt med omtanke, kan hjælpe og forebygge belastninger hos ansatte på virksomhederne. Erfaringerne er, at hurtig psykologisk indsats kan være meget værdifuld. Hjælpen kan medvirke til, at medarbejdere undgår at miste arbejdsglæden, får en ringe livskvalitet eller udvikler langvarige evt. kroniske følgevirkninger som Stress ellere Depression. Forhold, der er yderst vigtige at forebygge for virksomheder.




danmarkskort.png

Ud fra en faglig vurdering leverer vi den specialicerede 
psykologhjælp, der er behov for. Vi siger ja til opgaver, 
hvor vi erfaringsmæssigt ved, at det nytter.

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Du er til enhver tid velkommen til at ringe til vores 
kontaktnummer: 70 23 33 09

Du kan også her via nettet starte tegningen af en 
kriseaftale om psykologbistand:

Gå ind under "kontrakt" : her finder du en
 kontrakt, du kan printe ud. Når du har skrevet den under, 
og stemplet med dit firmanavn, så send den til os. Kort 
efter vil du modtage en underskrevet kontrakt, og så er 
du optaget som kunde i netværket på de aftalte betingelser